Eleuthera

 

Eleuthera I

eleuthera-1

2010
14″ h x 30 ” l x 6″ d
photo: Jim Gill

 

 

Eleuthera II

eleuthera 2

2013
30″ h x 14″ l x 6″ d
photo: Eric Tadsen